Els meus dibuixos

 LLIBRETA D'ARTISTA

En aquesta convocatòria de la llibreta d'artista havíem de fer dibuixos de perspectiva cònica interpretativa. En la primera imatge trobem, en el meu cas, unes peces de Tetris que s'allarguen fins un punt al mig, per pintar les projeccions de les peces vaig començar a enfosquir la zona més propera a l'espectador i a mesura que m'allunyava deixava de fer força amb el llapis de color per crear un efecte de llunyania. En la segona imatge vaig crear un menjador imaginari, es tracta d'una cònica central, podem veure un moble per la televisió (amb aquesta inclosa), un sofà, unes escales, una porta, un quadre i el terra de l'estada està tractat de manera que ens fa pensar en el parquet. Els colors estan tractats de manera suau, sense donar un punt de agressivitat al dibuix, això fa que el dibuix en la meva opinió sigui una mica infantil. En la tercera imatge, vaig tornar a crear un menjador, veiem una taula, una catifa, un armari i un quadre, en aquest cas vaig voler experimentar amb bolígraf verd, es pot contemplar les línies de la cònica i a simple vista podem veurem alguns errors que no vaig dubtar en arreglar de manera agressiva. El tractament de les ombres es avorrit i sempre faig servir el mateix procediment per a crear-les. En conclusió penso que no és ven bé cònica interpretativa i que no m'arrisco prou, aquests dibuixos no fan sinó demostrar que ja se fer cònica i que no vaig més enllà.


Din A-5 (Aprox) Tècnica: Llapis i llapis de color.

Din A-5 (Aprox) Tècnica: Llapis, llapis de color i bolígraf

Din A-5 (Aprox) Tècnica: bolígraf
 DIBUIXOS A L'EXTERIOR 

Aquests dos dibuixos que veiem a continuació són dos d'alguns que vam fer en diverses sessions al carrer. Cada divendres a partir del  10 d'abril i el dimecres 29 de maig de 12:00 a 13:00 per qüestions d'horaris i sent l' última sessió, sortíem al carrer per dibuixar del natural, podíem escollir dibuixar el poliesportiu, l'ajuntament o qualsevol altre lloc a prop de l'institut i en el que es pogués apreciar la cònica, amb la condició que aparegués vegetació. El primer quart d'hora l' utilitzàvem per escollir el lloc que més en agradava a cadascú, quan ja trobava el lloc, en el meu cas, primer feia l'estructura del dibuix amb llapis i després començava amb el bolígraf i si no tenia temps feia una foto i ho acabava a casa. En aquestes sessions vaig aprendre a dibuixar arbres de manera artística i a dominar més el bolígraf. El primer dibuix el vaig fer amb boli verd, on es poden apreciar algunes línies de la cònica, cosa que m'agrada que es vegi, en el segon vaig utilitzar bolígraf blau, en el que no està massa ven resolt. En conclusió, em van agradar aquestes sessions, perquè era una altra manera diferent de fer classe.

Làmina DIN A-4, Duració: 45 min (aprox) Tècnica: llapis i bolígraf

Làmina DIN A-4, Duració: 45 min (aprox), Tècnica: llapis i bolígraf
 DIBUIX DE LA GUERRA

En aquest exercici havíem de fer una habitació en perspectiva cònica en el que hi tenien que aparèixer tres elements d'una foto que se't donava al principi de la classe, almenys una figura humana i amb la condició que no podien sortir igual que en la fotografia. En aquesta, hi sortia una butaca, un radiador, un quadre mig despenjat i molta runa. S'havien de fer dos esbossos, en el primer hi havia que aparèixer l'estructura i en el segon el tractament de la llum (una de les condicions de l' exercici). La meva proposta és una cònica de dos punts de fuga on hi surten els elements esmentats, aquesta està mal resolta, per la llum, perquè les ombres estan tractades amb la mateixa textura i fa que el dibuix sigui avorrit, pels elements i per la figura humana que no està integrada amb el dibuix perquè està feta amb una altra tècnica i per la falta d'anatomia. Cal afegir que aquell dia no em trobava bé i reconec que no vaig poder donar més de mi. 

50X70, Duració: 1 hora i 45 min (aprox) Tècnica: llapis i carbonet
 RUÏNES

En aquest exercici havíem de fer unes ruïnes amb la condició que havien de ser unes ruïnes d'una foto que se't donava al principi. Havíem de fer dos esbossos, el primer amb l'estructura del dibuix i el segon amb el tractament de la llum. Primer vaig començar a fer l'estructura de la perspectiva cònica (en la meva proposta, dos punts de fuga) amb llapis i després vaig començar amb el carbonet, quan vaig acabar de fer l'estructura vaig començar per aplicar les ombres. En aquest exercici em vaig sentir més còmoda però tot i així vaig rebre ajuda de la professora, ja que tenia dificultats per resoldre les ombres i per compensar el blanc del fons. Crec que ho vaig saber resoldre i que em va quedar bastant acabat.

50x70 Duració: 1 hora i 45 min (aprox) Tècnica: Llapis i carbonet
PROJECTE

Aquestes fotos que trobem a continuació són el meu projecte del 2n trimestre, en aquest trimestre vam treballar l'anatomia del cos humà i per tant en el projecte hi havia d'aparèixer. En la primera imatge hi veiem en la part esquerra la meitat d'una caixa toràcica i en la part dreta, un munt de roses entrellaçades entre si amb les pròpies tijes d'aquestes flors, en aquesta mateixa composició el fons està resolt amb un color negre pensat prèviament perquè destaquessin les roses. En la segona imatge en la part esquerra hi veiem la meitat d'una papallona taronja i negre i en la part dreta la meitat d'una pelvis, el fons d'aquesta està resolt amb un blau cel. El format de la primera imatge és vertical i l'altre horitzontal, les dues estan pintades en acrílics. Primer vaig fer els esbossos i després em vaig disposar a passar els dibuixos al suport, que en aquest cas es el cartró, seguidament a casa i aprofitant la setmana de Setmana Santa em vaig disposar a aplicar el color i a fer la memòria on surt tot el procediment explicat. LLIBRETA D'ARTISTA

 En la llibreta d'artista havíem de dibuixar el concepte d'espai, arquitectura més natura i perspectives còniques, ja que en el tercer trimestre estem treballant les perspectives còniques. Vaig fer quatre dibuixos, el primer que vaig fer el vaig passar a rotulador i vaig deixar les línes de la cònica, en els altres dibuixos hem va semblar bé deixar les evidències de les còniques per remarcar més aquest concepte. Tots els dibuixos estan fets a llapis i un està passat a negre.
CÒNIQUES CLASSE 

 Aquestes dues imatges són exercicis fet a classe, i consistien en dibuixar la nostra classe. El 25 de març, uns dies abans de començar les vacances de Setmana Santa vam fer la primera cònica d'aquest tercer trimestre, consistia en fer una cònica de la nostra classe però només d'un punt de fuga, jo vaig agafar les parets que hem van semblar més interessants perquè hi ha més elements per dibuixar. El dia 8 d'abril després de tornar amb les piles carregades vam fer la segona cònica de la mateixa classe però aquest cop de dos punts de fuga, jo vaig escollir les mateixes parets perquè crec que és un bon punt de vista, ja que hi ha moltes coses que poden resultar interessants per aplicar al dibuix. Primer, en les dues obres, vaig fer l'estructura de la cònica amb llapis per corregir errors i quan ja estava segura de que tot estava en ordre hem vaig disposar a passar-ho a rotulador negre, seguidament vaig agafar un pinzell i un got d'aigua i vaig començar aplicar el color amb rotuladors de colors, i intentant posar ombres als llocs on corresponia

LLIBRETA D'ARTISTA

 Aquests dibuixos que veiem a continuació formen part de la meva llibreta d'artista, en ella hem treballat la figura humana que és el tema que treballem en aquest trimestre. El mes passat vam treballar l'anatomia humana, els ossos i músculs apuntant alguns dels noms més importants que s'han de saber. En aquest mes havíem de treballar el cos humà de manera interpretativa.

DIN A-5, aquarel·la

DIN A-5, tinta xina

 DIN A-5, aquarel·la i tinta xina

 DIN A-5, aquarel·la i tinta xina

DIN A-5, tinta xina

DIBUIXOS MOVIMENT

Com he dit anteriorment en aquest trimestre hem treballat la figura humana, cada dimecres de 12:00 a 14:00 treballàvem amb dos models l'Edgar i la Rafi. Feiem poses de 30 minuts, després de 15 minuts, de 10 i finalment d'un minut. En aquestes classes he pogut notar la meva millora, experimentant amb la tinta, buscant noves formes de fer taques i inclòs probant amb altres materials
 ACTIVITAT DE SINTESI

En aquesta activitat havíem de fer una figura humana practicant algun esport, la figura havia d'estar en un àmbit urbà, on s'hi veiés un paisatge. També s'havia de treballar les sombres, els clarobscurs i dibuixar la figura marcant l'anatomia
50x70, carbonet


 PROJECTE

Properament, pujaré el meu projecte del 1r trimestre, en ell treballo un bodegó al estil Pop Art, on s'hi representen fruites que fan referència al exterior d'una persona i també apareix una poma podrida que significa l'interior d'una persona que té el seus problemes. El bodegó està pintat en acrílic i el seu format es quadricular. 


 MODEL
Aquest dibuix ha estat realitzat a partir d'una model en viu que ve els dimecres, en el dibuix només es veu l' esquena però es veu molt bé el trapezi del maluc, i també que la cama dreta està molt més avançada que l'altre. La tècnica és el carbonet, en un 50x70 i amb una temporització de 45 minuts
Aquest pose també és la model en viu, va ser realitzada el mateix dia que la pose anterior, però en aquest cas la veiem de cara, la cama que queda enrere s'ha d'intuïr per trobar el centre del cos, en canvi l'altre la veiem tota la seva totalitat. La seva tècnica és el carbonet, en un 50x70, amb una temporització de 45 minuts.
POSES FIXES 

Aquest 2n trimestre treballem la figura humana i l'anatomia i per això dediquem tantes hores a l'estudi del cos. Aquest dibuix ha estat realitzat a partir d' una pose fixa projectada a la pissarra de classe, en aquesta ocasió la figura era un home bastant musculós, on la cama de l'esquerra té gran protagonisme perquè és la que ens marca el centre del cos. La tècnica del dibuix és el carbonet, el seu format un 50x70 i la temporització 45 minuts.


Aquesta figura també és una pose fixa projectada. En aquest cas és una noia, s'intueix molt bé la corba de l'esquena que segueix per la cama estirada, l'altre cama ajuda a trobar el centre del cos. Aquest dibuix també ha estat realitzat amb carbonet, en un 50x70 i una temporització de 45 minuts LLIBRETA D'ARTISTA

Aquest és la meva llibreta d'artista, en ella treballo tots els temes dels trimestres, en aquest trimestre treballem la figura humana, per això per les vacances de nadal vam fer una serie de dibuixos anatòmics per poder conèixer millor les parts del cos per saber dibuixar els models.
En aquest dibuix podem apreciar molt bé la caixa toràcica, la columna vertebral i l' os coxal, també veiem ossos com el còccix, la clavícula i l'estèrnum. La tècnica utilitzada és el llapis.

En aquest dibuix veiem part de la caixa toràcica, però l'atenció recau en la zona del maluc, veiem un altre cop l'os coxal, el còccix, també veiem el cap del fèmur i el trocànter major, s'intueix el diàfisi femoral. La seva tècnica és el llapis

En aquest dibuix es veu molt bé el còccix i l'os coxal, les vèrtebres, un altre cop surt la caixa toràcica, l'escàpula i les vèrtebres cervicals. La seva tècnica és el llapis

Aquest dibuix va dedicat als músculs del braç i de l'espatlla, en ella i trobem el deltoides i al braç els bíceps i el braquial anterior. La seva tècnica és el llapis


PROJECTE

Properament, pujaré el meu projecte del 1r trimestre, en ell treballo un bodegó al estil Pop Art, on s'hi representen fruites que fan referència al exterior d'una persona i també apareix una poma podrida que significa l'interior d'una persona que té el seus problemes. El bodegó està pintat en acrílic i el seu format es quadricular. 
DIBUIX CIENTÍFIC 

Aquest exercici consistia en fer un dibuix científic. Aquest tipus de dibuix té com a objectiu principal transmetre informació científica, de manera que l'exactitud i el detall tenen com a prioritat sobre l'artístic.Com que no té finalitats artístiques el grau de detall i complexitat pot variar des d'esquemes molt senzills fins a representacions gairebé fotorealistes. En la imatge veiem un "Calanchue", vist detenidament i dibuixat de manera que s'aprecien els detalls i acabat amb sombrejat amb llapis.


 LLIBRETA D'ARTISTA

Aquesta llibreta serveix per dibuixar els elements del que tracta el 1r trimestre. Aquest trimestre tracta de les formes naturals per tant en la llibreta havíem de treballar animals, fruites, flors o qualsevol cosa que fos una forma natural. Els dos primers dibuixos són fruites que apareixen en el meu projecte d'aquest trimestre en el que he decidit fer un bodegó, per tant he volgut treballar un raïm i un plàtan, el tomàquet no surt en el meu projecte però he decidit dibuixar-lo per treballar més les formes naturals. Els tres dibuixos estan fets amb llapis de colors i la seva mida és més petita que un DIN-A5.

VOLUMS 


Aquest exercici, fet el 01-10-2014 amb una duració d'uns 45 minuts, consistia en dibuixar 4 volums en uns graons d'unes escales, no havien de ser les clàssiques escales però si que es tenien que identificar els graons, Els volums són el con, el cilindre, el cub i la esfera, aquest dibuix s'havia de desenvolupar en un 50x70 i la tècnica utilitzada podia ser qualsevol mentre fos una tècnica seca, en aquest cas jo he utilizat el carbonet perquè és una tècnica molt còmoda alhora de fer dibuixos grans, en l'exercici també es tenia que posar llum i ombres, sempre mantenin la direcció de la llum.


FRUITES Aquest exercici començat el dia 08-10-2014 i entregat el 17-10-2014, consistia en dibuixar unes fruites prèviament escollides i col·locades a consciència, de manera realista. Primer amb llapis, es va fer l'estructura i quan ja teniem les fruites ben posades vam començar a aplicar el color. Les tècniques utilitzades podien ser les aquarel·les o els llapis aquarel·lables. En el dibuix també si posaven ombres.

LLIBRETA D'ARTISTA

Els dibuixos que hem vist pertanyen a la llibreta d'artista del mes d'octubre, 3 d'ells són fruites ja que en un exercici anterior haviem de dibuixar unes fruites realistes, per tant a la meva llibreta d'artista he treballat les fruites, els tres primer dibuixos estan fets amb llapis de colors i les ombres amb un tou, el quart i últim dibuix és una rosa que també té a veure amb el 1r trimestre perquè treballem les coses naturals, aquest dibuix està fet amb un llapis tou.

Còniques de classe
Aquests exercicis consistien en fer dos còniques de la classe amb diferents punts de vista i amb diferents punts de fuga. La primera imatge és un dibuix d'una de les cantonades de la classe i està fet amb un punt de fuga, el suport es una làmina de 50x70 i les tècniques utilitzades són el carbonet, rotulador i llapis aquarel·lable. En la segona imatge veiem la mateixa cantonada però des d'un punt de vista diferent, en aquest cas la cònica és de dos punts de fuga, el suport és una làmina de 50x70 i les tècniques utilitzades són llapis, bolígraf punt fina i llapis aquarel·lable.

Activitat de síntesi 

En aquest exercici se'ns donava una fotografia de Paolo Ventura en la qual se'ns mostrava una habitació en ruïnes, després de que s'incendiés, degut a un bombardeig. Amb tota aquesta informació havíem de dibuixar l'interior d'una habitació on apareguessin tres elements de la imatge que se'ns havia donat anteriorment i també una figura humana. En primer lloc vam fer dos esbossos preparatoris, en un la composició i l'altre per la llum. El suport de la proposta és una làmina 50x70 i la tècnica és el carbonet.
   Activitat de síntesi

En aquest exercici se'ns donava una imatge d'un autor anònim de les ruïnes dels molins de farina Gallego, a Richmond. L'objectiu d'aquesta activitat era fer a mà alçada una vista en perspectiva cònica, il·luminada per la llum del sol. En primer lloc em fet els esbossos preparatoris, el primer per la composició i la perspectiva i el segon per tractar la projecció d'ombres i la llum. L'activitat s'ha desenvolupat en una làmina de 50x70 i la tècnica utilitzada a sigut el carbonet.


 Llibreta d'artista

En la meva llibreta d'artista he volgut dibuixar perspectives còniques ja que en el 3r trimestres estem treballant tota classe de representacions de paisatge ja sigui interior, exterior, urbà, rural i moltes altres propostes que estem donant, per això he volgut practicar la perspectiva cònica. Les meves propostes s'han desenvolupat en la meva llibreta d'artista com ja he dit anteriorment amb una mida aproximadament d'un DIN A-5, les meves tècniques més utilitzades han sigut el llapis, bolígraf de punta fina i llapis de color.
 Sortida a Barcelona

Mies Van Der Rohe

Els alumnes de 1r i 2n de Bat artístic plàstic vam realitzar una sortida a Barcelona el 12 de març al Pavelló de Mies Van Der Rohe.
Aquest pavelló va ser construït com el pavelló alemany de l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929, el pavelló s'estructura en formes simples, pero està elaborat amb materials luxosos com el marbre, esta considerat l'inici de l'arquitectura moderna del segle XX.
Un dels exercicis que vam fer consistia en dibuixar en diferents perspectives la famosa cadira  Barcelona, que es troba exposada dins el pavelló i va ser dissenyada pel propi Mies Van der Rohe. Aquesta cadira, com ja he dit anteriorment es una creació de Mies Van Der Rohe, és un moble amb l'estructura d'acer inoxidable, el respatller i el seient són de cuir. La segona imatge tractava de dibuixar en una perspectiva diferent, a la que se'ns donava l'exercici, l' escultura que també es troba dins del Pavelló anomenada "Alba" i creada per Georg Kolbe.
El tercer exercici (que el trobem en la tercera imatge) consistia en representar el Pavelló amb una perspectiva cònica.
Finalement en la quarta imatge es tenien que representar diverses textures del Pavelló ja que allí n'hi han moltes com per exemple el vidre, el marbre, el cuir de la cadira etc.

Projecte del segon trimestre

Aquest projecte consistia en fer una representació de la figura humana, la meva proposta era criticar el mal que estan fen les fàbriques en els humans i en la natura i per això he volgut ajuntar les dos coses per fer-ne una. La tècnica utilitzada és l'aquarel·la i està fet en una làmina DIN A3


Iberia graeca

Aquest exercici forma part d'un projecte sobre les restes arqueològiques d'Empúries. El exercici consistia en fer una reconstrucció d'un troç de ceràmica.

  
LLIBRETA D'ARTISTA

Aquests són alguns dibuixos de la meva llibreta d'artista, els dos primers no tenen res a veure amb el temari de classe però el segon esta enfocat al projecte.
ACTIVITATS DE PREPARACIÓ PER L'EXAMEN

En aquest examen (correspon a la primera fotografia) el que consistia era dibuixar a alguna persona practicant qualsevol esport i dibuixar-lo en algun espai. I en l'altre examen (correspon a la segona fotografia) sens donava aquest amb una fotografia de l'ombra d'una nena al gronxador i el nostre objectiu era plasmar aquesta nena al gronxador però exactament igual que com es veia en l'ombra


FIGURES EN MOVIMENT

Aquesta activitat consisteix en dibuixar a la Txell o a l' Edgar en moviment. Primer les figures es fan en un temps i cada cop aquest temps s'anirà escurçant i acabarem fen figures amb una durada de mig minut, agafant així l'esplendor del moviment.

ACTIVITATS DE PREPARACIÓ PER L'EXAMEN

Abans de fer l'examen, vam fer dues proves per acostumar-nos a treballar en una hora davant d'un examen de selectivitat. La primera activitat consistia en dibuixar un pom d' una porta amb la condició que tenies que afegir-lo en un contorn inventat

Làmina 50x70cm. Carbonet
 La segona es aquesta que mostro en aquesta fotografia, consistia en descomposar una flor i crear una composició amb parts d'aquesta.
Làmina 50x70cm. Carbonet
                                                       POSE PROJECTADA

L'activitat següent consistia en dibuixar una "pose" projectada en la pantalla utilitzant qualsevol tècnica seca.
Làmina 50x70cm. Carbonet. Model projectada

 MODEL EN VIU
En aquest cas, l'activitat consistia en el mateix que l'anterior pero en aquesta ocasió ens acompanyava una model en viu, la Txell, que ens acompanya casi tots els divendres i gaudim d'una bona estona dibuixant.
Làmina 50x70cm. Carbonet. Model en viu
     LLIBRETA D'ARTISTA

Aquests són alguns dibuixos de la meva llibreta d'artista, aquestes vacances les activitats que vam pactar eren de dibuixar anatomia, per anar ben preparats per quan vinguessin la Txell i l'Edgar.
Llibreta d'artista. Llàpis.
                                                                                                           LLIBRETA D'ARTISTA
Llibreta d'artista. Llàpis.
                           

                                                     LLIBRETA D'ARTISTA
Llibreta d'artista. Llàpis.
                                                              PROJECTE 1r TRIMESTRE-MUSSOL
Data: 25-11-13, Duració: 4 h 30 m
   
                                                             DIBUIX CIENTIFIC
Tècnica: Llàpis, Data: 8-11-13, Duració: 1 h                                                                          ESFERA
Tècnica: Llàpis, Data: 20-11-13, Duració: 20 min
                                                         
                                                                        
                                                                         PERA
Tècnica: Llàpis, Data: 20-11-13, Duració: 10 min
                                                          
                                                                             ALA
Tènica: Llàpis, Data: 21-11-13, Duració: 5 min
                                                          
                                                                           CILINDRE
Tècnica: Llàpis, Data: 20-11-13, Duració: 5 min

Tècnica: Grafit, Duració: 15 minuts


     

Títol: Volums bàsics A4, Tècnica: Grafit

Títol: Volums bàsics A4, Tècnica: Grafit

Títol: Fruites, Tècnica: aquarel·les

Títol: Làmina 50x70, Tècnica: Carbonet

Títol: Llibreta d'octubre, Tècnica: llapis i colors

Títol: Llibreta d'octubre, Tècnica: llapis i colors

Títol: Llibreta d'octubre, Tècnica: llapis i colors
Títol: Llibreta d'octubre, Tècnica: llapis i colors

No hay comentarios:

Publicar un comentario